Hjertestarter

Som bekendt har vi en  hjertestarter hængende ved Skødshovedgård 29 - grusvejen mod stranden.

Skulle du/I opdage fejl ved hjertestarteren, bedes det meget hurtigt viderebragt til formanden (24 24 91 89).

Det er vigtigt for alle, at hjertestarteren fungerer, det er en god og vigtig sikkerhed at have i vores område.

Brug af hjertestarteren henviser vi til opslaget i Orienteringsboksen eller på hjemmesiden:

Græsklipning

På generalforsamlingen i 2018-2019 og 2020 er der med applaus opfordret til, at græsslåning så vidt muligt foretages i tidsrummer kl. 10:00-12:00 og 16:00-18:00.

Der kan være situationer, hvor dette ikke kan lade sig gøre, bl.a. udefra kommende firmaer med græsslånings-kontrakter el.lign.

Nabohjælp

Indbrud i vores område er meget begrænset - og det vælger vi at tillægge de mange husejere, der er med i TRYGs Nabohjælpsordning. Skiltene signalerer, at her holder vi øje med hinandens huse og spørger gerne til et aktuelt ærinde, meddeler mystiske biler og anden adfærd via  Nabohjælps-appen, så alle er orienteret.

Er du endnu ikke medlem, kan det nemt gøres ved at søge på:

https://nabohjaelp.botrygt.dk

Træer ud over vejen

Langs en ejendom, som grænser op til en vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantningen opstammet. Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 5,0 m og over fortove og rabatter på 2,8 m. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel. (Tekst fra Syddjurs.dk - Vedligehold af veje (Privatvejsloven), gælder også Skødshovedvej (offentlig vej)).

Desuden er det aftalt med ejerne af Skødshovedgård 23, at ejerne af parcellerne ud til Skødshovedvej må klippe buskene ned til mellem 1-1,25 m; beskæring / fjernelse af syrener og kirsebærtræer er IKKE tilladt.

Del siden