Generalforsamlingen

18-September-2021

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes normalt i juni måned - ofte i forbindelse med Sct.Hans.
Indkaldelse sker på hjemmesiden i marts og i INFO-bladet, der udkommer i februar/marts.