• Formand Preben A Thomsen

  Skødshovedgård 2C,
  8420 Knebel
  Mobil: 24 24 91 89

  email: allerslev.thomsen@gmail.com
  eller
  Formanden@
  skoedshovedgard.dk

 • Kasserer Peter Kragballe

  Skødshovedgård 25,
  8420 Knebel
  Mobil: 40 36 66 19

  email: pkragballe@post.tele.dk

 • Sekretær Peter Søndergård

  Skødshovedgård 27,
  8420 Knebel
  Mobil: 25 30 06 63

  email: Peter_Sondergaard@ hotmail.com

Konstitueringsskrivelse

Skødshovedgård Grundejerforening 🙂

Konstitueringsskrivelse juli 2022

På generalforsamlingen 25. juni 2022 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand Preben A. Thomsen, Skødshovedgård 2C, 8420 Knebel Mobil: 24 24 91 89 Mail: allerslev.thomsen@gmail.com

Kasserer Peter Kragballe, Skødshovedgård 25, 8420 Knebel Mobil: 40 36 66 19 Mail: pkragballe@post.tele.dk

Sekretær Peter Søndergaard, Skødshovedgård 27, 8420 Knebel Mobil: 25 30 06 63 Mail: Peter_Sondergaard@hotmail.com

---------

Grundejerforeningens hjemmeside: Skoedshovedgard.dk

Festudvalget:    Vibeke i nr. 36, Nete og Søren i nr. 34, Inge i nr. 2C

INFO-bladet: Peter Kragballe, mobil: 40 36 66 19 / mail: pkragballe@post.tele.dk

Med venlig hilsen             

Bestyrelsen

Skødshovedgård Grundejerforening

Fra vedtægterne:

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved et bestyrelsesmøde afholdt i forbindelse med generalforsamlingen.